ԱՆՏՈՆԵԱՆԻ ՅԱՒԱՔԱԾՈՆԵՐԸ


ԹՈՒԱՅՆԱՑԱԾ ՅԱՒԱՔԱԾՈՆԵՐ

 


ՆԻՒԹԵՐ ՏԱՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆandonian cartepostalewm

Կ.Պոլսոյ Հայ մամուլի նախկին գործակից, 24 Ապրիլ 1915ի տարագրութենէն վերապրող հազուագիւտ անձերէն մէկն է Արամ Անտոնեան։ Առաջին համաշխարհային պատերազմէն յետոյ իր բոլոր ուժը կը տրամադրէ հիմնականապէս հայոց ցեղասպանութեան մասին վկայութիւններ հաւաքելու։ Այս բաժնին մէջ տեղ գրաւած ծրարներուն մեծամասնութիւնը վերապրողներուն վկայութիւններէ բաղկացած է, որոնք սկսած էր հաւաքել 1918էն սկսեալ եւ խորագրուած են “Նիւթեր տարագրութեանձ եւ կոտորածներու պատմութեան համար” անուան տակ։

 

Ծրարներուն մեծամասնութիւնը դասաւորուած են աշխարագրական տուեալներով, շրջաններով։

 

pdfFonds Andonian.pdf